Articles anteriors d’aquesta secció

Són diversos els estudis i les propostes realitzades, tant pel Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya com per diverses personalitats de l’àmbit econòmic i jurídic, entre d'altres, que avalen la nosta postura davant el projecte de Llei del Cinema de Catalunya.

Aquests en són alguns exemples:

· Febrer 2010: La compatibilitat del projecte de llei del cinema de Catalunya amb el dret de la Unió Europea (UE) i el dret de l'Organització Mundial del Comerç (OMC). Autor: Ramon Torrent Macau i Xavier Fernández Pons. file icon pdf Compatibilitat Llei del Cinema amb UE i OMC

· Gener 2010: Encrucijada económica y financiera del sector del cine ante la Ley del Cine de Catalunya. ¿Sentencia de muerte para el cine? Autor: José Mª Gay de Liébanas  y Saludas (Professor titular d’Economia Financera i comptabilitat de la Universitat de Barcelona). file icon pdf Encrucijada econmica y financiera del sector

· Novembre 2009: Dictàmen sobre les conseqüències econòmiques de l’Avantprojecte de Llei del Cinema de Catalunya. Autor: Oriol Amat i Salas (Catedràtic d’Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona). file icon pdf Dictamen sobre conseqüencies económiques de lAvantprojecte de Llei del Cinema de Catalunya

 · Juliol 2009: Resultats de l’estudi de mercat sobre les expectatives d’ús del cinema en català i càlculs econòmics sobre “La Xarxa de Cinemes en Català”. Autor: Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya. file icon pdf Xarxa de Cinemes en Català

 · Juliol 2009: Idioma Catalán en la industria de exhibición cinematogràfica. Autor: Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya. file icon pdf Idioma catalán en la industria de exhibición cinematográfica