El Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya aglutina la major part de les empreses privades d’exhibició cinematogràfica, tant grans com petites, amb independència en quant a l’origen de l’empresa i al tipus de programació que ofereix (cine comercial, d’autor, reposicions...) però amb sales d’exhibició a Catalunya.

L’entitat està formada per 510 pantalles (71 cinemes) del total de 779 pantalles existents a Catalunya, el que suposa un 81% de la quota de mercat.

Es tracta majoritàriament de cinemes multisala, que exhibeixen l’anomenat “cinema comercial”, tot i que també en formen part conegudes cadenes que ofereixen “cinema d’autor” i “versió original subtitulada”.

El Gremi exerceix un important paper en les relacions institucionals i és reconegut a Catalunya com l’interlocutor representant del sector, sobretot pel que fa referència a relacions amb l’Administració autonòmica qui, a través de l’Institut de Català de les Indústries Culturals (ICIC), institució que depèn del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, concentra les competències de cultura al territori.

El Gremi forma part de la Federación de Cines de España (FECE) i té com àmbit territorial d’actuació Catalunya.

file icon pdf images/PDF/Sales agremiades.pdf